Organization Carpenter - No frame - ColorKursnamn; Metoder för ledningssystem
Anmälan; Görs via mail till kursadministration.
Kurslängd; 2 dagar
Plats; Malmö (vid Hyllie station, 10 min till Kastrup, 5 min till Malmö centrum, 20 min till Sturup)
Datum; Fråga kursadministration.
Kursblad; Länk till PDF-fil

Hur gör man för att formulera mål som stödjer en verksamhets grundläggande logik och behov av förändring? Hur konstrueras en tydlig och välavvägd organisationsstruktur och hur utvecklas processer till att skapa värde för kunder, brukare och andra intressenter? De verksamheter som saknar denna kunskap riskerar att bygga inkonsekventa och svåranvändbara interna strukturer som motarbetar varje försök att nå framgång.

Denna kurs lär på ett praktiskt sätt ut några fundamentala metoder för verksamhetsutveckling. Metoderna används för att vidareutveckla ett ledningssystem till att stödja verksamhetens förutsättningar och strategiska inriktning.