Shooting - No frameKursnamn; Högsta ledningen och ledningssystemet
Anmälan; Görs via mail till kursadministration.
Kurslängd; 0,5 dag
Plats; Enligt överenskommelse
Datum; Offereras, fråga kursadministration.
Kursblad; Länk till PDF-fil

I en allt snabbare och föränderlig värld utmanas en verksamhet av både extern konkurrens och bristande intern effektivitet. Även om förändringar görs i strategi och strukturer kan det vara svårt att få genomslag i arbetssätt. Tiden tycks aldrig räcka till för att lyfta blicken och jobba med verksamhetens långsiktiga utveckling, de grundläggande strukturella utmaningarna.

Detta seminarium förklarar på ett praktiskt sätt hur högsta ledningen för en verksamhet kan arbeta med sitt ledningssystem för att uthålligt uppfylla ställda förväntningar. Utifrån verksamhetens förutsättning och strategiska val visas hur ledningssystemet används som ett verktyg. Genom medvetna strukturella val och en aktiv uppföljning skapas en miljö av ständig förbättring och högt engagemang.