Development Stairs - No frame - svenskKursnamn; Bygg ett ledningssystem
Anmälan; Görs via mail till kursadministration.
Kurslängd; 1 dag
Plats; Quality Hotel View, Malmö (vid Hyllie station, 10 min till Kastrup, 5 min till Malmö centrum, 20 min till Sturup)
Datum; 19 oktober 2016, 7 december 2016

Kursblad; Länk till PDF-fil

En verksamhet är död om den följer uppgjorda instruktioner och rutiner som ett självändamål. Arbetssätt och strukturer måste skapas till gagn för verksamheten och dess intressenter. Chefer och medarbetare måste bli hjälpta i sitt arbete och enkelt hitta bland all information. Arbetssätt måste beskrivas tillräckligt tydligt och alltid hållas uppdaterade utan att bli överarbetade eller administrativt kostsamma.

Denna kurs förklarar på ett praktiskt sätt hur ett lednings-system skall byggas upp för att underlätta användbarhet och för att klara dynamiken i en föränderlig värld. Utifrån ett gemensamt ramverk, konstruerat för att stödja verksamhetens grundlogik, involveras chefer och medarbetare i uppbyggnaden av ledningssystemet.

Innehåll:

  • Förstå ledningssystemet.
  • Skapa samsyn med ledningen.
  • Verksamhetens förutsättningar.
  • Ledningssystemets arkitektur.
  • Skapa ett gemensamt ramverk.
  • Organisera och delegera.
  • Led uppbyggnaden.
  • Följ upp och utvärdera nyttan.