Injicera kunskap - no frame

 

 • Förstå ett ledningssystem
  Förklarar vad som ingår i ett ledningssystem och hur det kan användas för att minimera problem och skapa nytta.
 • Bygg ett ledningssystem
  Förklarar hur ett ledningssystem skall byggas för att underlätta användbarhet och för att klara dynamiken i en föränderlig värld.
 • Metoder för ledningssystem
  Lär ut hur man använder några fundamentala metoder för verksamhetsutveckling såsom målstyrning, organisering, processledning, beslutsfattande och förbättringsprogram.
 • Bygga multi-site ledningssystem
  Förklarar hur man bygger ett ledningssystem för en organisation som har verksamhet utspridd på flertalet geografiska platser.
 • Högsta ledningen och ledningssystem
  Ett seminarium som inspirerar och skapar förståelse för hur ett ledningssystem kan användas av högsta ledningen i syfte att uthålligt uppfylla ställda förväntningar på verksamheten.

J O Advisory erbjuder 5 standardutbildningar. Dessa ges som öppna kurser eller som företagsinterna. Efter behov kan vi erbjuda seminarier eller utbildningar skapade för ert speciella behov. Allt inom vårt expertområde, med utgångspunkt från vår djupa erfarenhet av ledningssystem, och anpassat till er situation och behov.

För mer info och offert kontakta kursadministration eller ring +46 705 87