ST-E dokumentstrukturVåren 2009 bildades ett nytt företag. Hösten samma år hade företaget ett integrerat ledningssystem för all verksamhet.

The Company was created in 2009 as 50/50 fabless joint venture bringing together STMicroelectronics (ST-NXP Wireless) and Ericsson Mobile Platforms, two of the world’s leading wireless semiconductor and platform companies totaling a workforce of about 8000 engineers of which more than 87% are in R&D. ST-Ericsson operations are spread around the world, with main sites located in Belgium, China, Finland, France, Germany, India, Italy, Japan, Korea, Morocco, Netherlands, Norway, Singapore, Sweden, Switzerland, Taiwan, UK and USA.

ST-E Processkarta

Vår uppgift var att utveckla ett gemensamt och integrerat ledningssystem för hela företaget. Ledningssystemet skulle införas globalt och uppfylla kraven i ISO 14001 samt ISO 9001. Arbetet initierades hösten 2008, det nya företaget bildades officiellt i början av 2009 och hösten 2009 hade företaget klarat 3:e parts certifiering för standarderna. Certifikatet delades ut vid en ceremoni till företagets VD.