TMS Customer Eng ProcessFöretaget utvecklade högteknologisk hård- och mjukvara. I nära samarbete med kund integreras denna funktionalitet i kundens produkt. Många interna och externa organisatoriska gränssnitt skulle hanteras, utöver teknisk komplexitet. Företagets kunder fanns företrädesvis i Korea, Kina och USA.

Vår uppgift var att med hjälp av en tydlig process klargöra vem som gör vad, vem som ansvarar för vad i olika skeden samt på vilka grunder beslut skall tas för att komma vidare i processen. Med hjälp av processen ökade ledningens möjlighet att fatta korrekta beslut om affärsprojekt.