leadership-tasks-1Låt var och en göra det den är bäst på. Ett bra verksamhetssystem ökar möjligheten för en verksamhet att nå rätt resultat. Ett verksamhetssystem innehåller policys, processer, organisationsstrukturer och verksamhetsstyrning. Alla byggblock väl utformade för att tillsammans utgöra en effektiv helhet. Ett välkonstruerat verksamhetssystem utgör en stark konkurrensfördel. Detta är allt för viktigt för att tillåta högsta ledningen blanda sig i konstruktionsarbetet.

Högsta ledningens uppgift är att utöva ett starkt Ledarskap. Visa vägen, ställa krav, följa upp, stötta och ge resurser. Om verksamheten behöver ett nytt ekonomisystem sätter de sig inte ner och skruvar ihop ett Excel-hack eller en avancerad Java-snurra. Nej, för det arbetet finns det mer kvalificerad personal. Högsta ledningen anger syfte & mål med systemet, ställer krav på funktionalitet, kommunicerar förväntningar på resultat, ger resurser och utövar ledning för att få fram rätt system. När systemet är på plats analyserar de resultat och användning samt initierar förbättringar. Detta är att utöva Ledarskap och att låta var och en göra det den är bäst skickad att klara.

Exakt samma sak gäller för verksamhetssystemet. Högsta ledningen skall utöva ledarskap. Högsta ledningen skall ställa krav och följa upp. Vad processerna skall klara, vilka resurser vi ska äga själv, vilka resurser och aktiviteter som behöver samordnas, vad som är viktigt att styra centralt, vad som kan decentraliseras. Om krav, förväntningar, resurser och stöd finns, då kan de som är experter på att bygga och förvalta verksamhetssystem göra sitt jobb. Begär alltså av högsta ledningen att de ställer krav på verksamhetssystemet.