bus-mod-bus-logic-bus-system

Affärslogik är organisationens tankar på hur man tjänar pengar och ger kunder mervärden. Verksamhetslogik är planer på hur tillgångar kan användas för att bygga värde åt kunder. Verksamhetssystemet beskriver hur organisationen leder och samverkar, arbetar och bygger mervärden, följer upp och förbättrar sig själv. Vi kan säga att ett bra verksamhetssystem gör det möjligt att få en lönsam affär när man samtidigt bygger värden åt kund. Allt hör ihop, allt kan gå fel.

Förnuftiga chefer förstår att affärslogik, verksamhetslogik och verksamhetssystem hör ihop. Kloka chefer säkerställer att man har stöd av kunniga medarbetare för att bygga alla delar rätt. Verksamhetssystemet utgörs av byggstenar som fogas samman i enlighet med verksamhetslogiken och blir en praktisk realisering av affärslogiken. Typiska byggstenar är syfte och mål, organisationsstruktur, processtruktur och styrning. I stort och smått skall allt utgöra en del i en helhet. Väl tillpassade byggstenar utgör själva kärnan i en effektiv och långsiktigt framgångsrik organisation.

Med denna insikt förstår alla varför en verksamhet inte automatiskt blir bättre bara genom att ändra organisationen, bara genom att kartlägga processer, bara genom att lansera nya mål eller bara genom att utöva mer kontroll. Tyvärr, eller som tur är, är det inte så enkelt. Det kräver kunskap och eftertanke att göra förbättringar i en verksamhet. Det behövs insikt om hur en framgångsrik affärslogik ser ut, medvetenhet om förutsättningar för bästa verksamhetslogiken och erfarenheter kring hur verksamhetssystem byggs upp. Och det krävs att man bemästrar systemperspektivet i sitt förändringsarbete för att få alla byggstenar att passa ihop. Men som tur är blir ett välbyggt verksamhetssystem en tillgång som inte enkelt låter sig kopieras av konkurrenter.

Vill du få inspiration, verktyg och ta del av erfarenhet kring hur en organisation bygger effektiva verksamhetssystem som passar in och skapar värde? Läs då boken ”Practical Organization Design” av Jan Olsson (ISBN: 9789174637861) eller ta snabbspåret. Anmäl dig till två dagars kurs 18-19 oktober i Malmö. Läs mer på joadvisory.se. Är du snabb att anmäla dig kan du ta del av utmärkta erbjudanden.